whatsapp

GASTRIC BYPASS OPERATIE

Hoe wordt de Gastric Bypass operatie uitgevoerd?

Een maagverkleining operatie is een chirurgische ingreep dat wordt toegepast wanneer obesitas patienten geen voldoende resultaat bereiken door te dieeten, sporten of gebruik te maken van medicatie. Zoals ook afgeleid kan worden van de naam is een maagverkleiningsoperatie het chirurgisch verwijderen van ongeveer %80 van de maag. De operatie verandert ook iets in de werking van de hormonen die de hongergevoel en bloedsuiker controle uitoefenen. De maagverkleining zorgt er voor dat men ook niet meer zoveel voedsel en uiteindelijk calorieen kan eten. Hierdoor begint men af te vallen en komt men af van zijn obesitas probleem. Men moet echter niet vergeten dat er een aantal voorwaarden zijn voor een maagverkleiningsoperatie en dat er een aantal regels zijn waar men zich aan moet houden na de operatie.

De gevolgen van de maagverkleiningsoperatie zijn net zoals bij gastric bypass die een oudere chirurgische methode is, zeer effectief voor zowel het afvallen van patienten als het volledig verbeteren of genezen van de stofwisselingsstoornissen zoals diabetes. De stofwisselingsstoornissen die na de maagverkleiningsoperatie verbeteren vinden plaats los van het afvalproces. Voordat men begint met het afvallen na de maagverkleiningsoperatie bestaat de kans dat de hoge bloedsuiker gehalte gerelateerd aan diabetes op normale waarde komt en zal het mogelijk worden dat de medicatie en insuline gebruikt voor diabetes helemaal of gedeeltelijk stop gezet kan worden. De maagverkleiningsoperatie heeft vergeleken met Gastric Bypass veel voordelen.

Deze kunnen als volgt opgesomd worden;

» zorgt ervoor dat %50-60 van het overgewicht binnen korte termijn op makkelijke wijze verloren kan worden.
» Het is niet nodig om een vreemd voorwerp in het lichaam te plaatsen door middel van een chirurgische ingreep.
» Na een maagverkleiningsoperatie zullen stofwisselingsaandoeningen sneller genezen.
» Verblijf in het ziekenhuis is korter.
» Het is niet nodig om een verandering aan te brengen in de weg waardoor het voedsel gaat binnen het maag-darm systeem .

Wie komt in aanmerking voor een maagverkleiningsoperatie (Gastric Sleeve – Gastric Bypas), in welke leeftijdscategorie moet je zitten?

maagverkleiningsoperatie wordt ondergaan. İndien de metabolische waarde en hormonale balans niet geschikt zijn moet men in de eerste instantie niet een operatie ondergaan. Men moet eerst proberen om af te vallen door dieet, sport en medicatie. Het is noodzakelijk om de levensstijl in orde te brengen onder professionele begeleiding. Wanneer men geen resultaat kan bereiken door dieet en medicatie kan nagedacht worden om een operatie te ondergaan. Maagverkleiningsoperatie (Gastric Sleeve) operatie;

Heeft een dieet programma gevolgt onder professionele begeleiding maar geen resultaat bereikt,

Het Body Mass İndex (BMİ) is hoger dan 40,

Heeft een Body Mass İndex (BMI) hoger dan 35 maar last van gezondheidsklachten die te maken hebben met overgewicht.

Wat betekent BMİ (Body Mass İndex)?

Het is een maat voor de verhouding tussen je gewicht en je lengte. Het gewicht in kilo's wordt gedeeld door de lengte in het kwadraat (m2)

Voorbeeld van een ideale BMİ berekening:
75 kilogram/1.70 lengte * 1.70
2,89 = 25,95 (je weegt te veel)

Op basis hiervan kan BMİ in 6 categorieen verdeeld worden

» Ondergewicht > 18,5
» Gezond gewicht > 18,5 – 24,9
» Overgewicht (heeft te veel kilo´s) 25-29,9 (weinig toegenomen risico voor diabetes en hart-en vaatziekte)
» Obesitas 1 30-34,9 (risico voor diabetes en overige ziektes neemt toe)
» Obesitas 2 35-39,9
» Obesitas 3 > 40 (risico voor levensbedreigende ziektes)

De maagverkleiningsoperatie wordt toegepast op personen die in de leeftijdscategorie 18-65 vallen. Voor personen die onder de 18 jaar zijn en last hebben van gezondheidsklachten door overgewicht dienen de ouders toestemming te geven voor een operatie. Voor personen die boven de 65 jaar zijn wordt gekeken naar de algemene gezondheidstoestand en naar de gezondheidsklachten veroorzaakt door het overgewicht. Zodoende wordt besloten of deze persoon geopereert kan worden. Omdat de maagverkleiningsoperatie niet alleen wordt gedaan voor het afvallen maar ook voor de behandeling van gezondheidsklachten veroorzaakt door overgewicht is het aan te raden om de betreffende controles hiervoor te laten uitvoeren bij deskundige artsen in een volwaardig ziekenhuis.

Risico´s van Maagverkleiningsoperatie (Gastric Sleeve – Gastric Bypass)

De belangrijkste regel van Obesitas Chirurgie is dat de juiste patient gekozen dient te worden voor de maagverkleiningsoperatie. Met andere woorden dient de BMİ van de persoon hoger te zijn dan 35 en heeft de persoon last van gezondheidsklachten door overgewicht. Zoals bij alle operaties het geval is dient ook bij maagverkleiningsoperaties de benodigde maatregelen genomen te worden om risico´s met betrekking tot complicaties te minimaliseren. Dit zijn onder andere het kiezen van een volwaardig ziekenhuis met deskundige en ervaren artsen. De meest serieuze complicatie die voorkomt na maagverkleiningsoperaties is lekkage. Alhoewel er na de operatie op lange termijn zeer zeldzaam maag vernauwing kan voorkomen is dit makkelijk te behandelen met endoscopische uitbreiding. Het is mogelijk de risico´s te minimaliseren door geopereerd te worden in een volwaardig ziekenhuis met deskundige en ervaren artsen.