whatsapp

OBEZİTE CERRAHİSİ

Obezite Cerrahisi Nedir? Nasıl Yapılır?

Obezite ile savaşta en etkin yöntemin cerrahi olduğu artık tüm tıp dünyasında benimsenmiş ve konsensüs sağlanmıştır. En yaygın olarak yapılan operasyon tipi besin alımının kısıtlanması (Bariatrik Cerrahi) ve dolayısıyla gıda emilimin azaltılmasını amaçlayan tüp mide (Mide Küçültme) ameliyatıdır. Hastaların %95 inde bu yöntem uygulanmaktadır.

Operasyon önerilecek hastalarda önce obezite sınıflandırılması yapılmaktadır. burada birinci kural, hasta mutlaka son 6 ayda 2 kez diyet ve sporla kilo vermeyi denemelidir. Başarısız olanların hormonal (Hipo Tiroidi) gibi ve psikiyatrik bozukluğu olup olmadığının saptanmasıdır. İkinci aşamada hastaların vücut kitle indekslerinin hesaplanmasıdır. Bu hastanın metre cincisden boyunun karesinin kilosuna bölünmesiyle hesaplanır, örneğin;
1.60 * 1.60= 2.56
110kg : 2.56 =42.9

T.C. Sağlık Bakanlığı eskiden daha yukarıda olan morbit obezite çıtasını artık %40'dan %30'a (Vücut Kitle Endeksi - VKİ) düşürmüştür.

Vücut Kitle İndeksi (VKİ), 60 ve üzeri Tip-2 Diyabet hastalarına besin emilimini azaltıcı bir yöntem olan gastrik by-pass ameliyatı uygulanabilmektedir.